En svært lønnsom investering

Heljar Suhr Mjøen
17.8.2022

Tidligere denne måneden leverte vår partner, x5 elektro, byggautomasjon og Evolo Toppsystem til næringsbygget A12 i Alta.

A12 er et av Altas mest moderne næringsbygg, og ligger sentralt plassert ved innkjørselen til sentrum. Bygget brukes av blant annet NRK, Landbruksdepartementet og Rambøll Norge.

Evolo Toppsystem sørger for teknisk oversikt og kontroll, samt styring av viktige driftselementer og energioppfølging. Byggdrift Nord bruker toppsystemet aktivt i forbindelse med forvaltning av eiendommen.

Gjennom Evolo Toppsystem betjenes:

  • Lysstyring
  • Automatisk solskjerming med mulighet for lokal brukerstyring
  • Behovsstyrt ventilasjon med bevegelsessensorer
  • Kjøling gjennom kjøleanlegg med mulighet for frikjøling
  • Energioppfølgingssystem med nattsenking av temperatur og ventilasjon
  • Varme via vannbåren varme som er knyttet opp mot fjernvarmeanlegg og el-kjele

Ulike brukernivåer


Byggdrift Nord
har ansvar for drift og vedlikehold av eiendommen,

Med flere leietakere er det nyttig å kunne gi brukerne ulike rettigheter i toppsystemet. Med Evolo Toppsystem er enkelt å tilpasse hvem som skal ha tilgang til hva. NRK har ikke tilgang til de delene av bygget som brukes av Landbruksdepartementet, og vice versa.

Det samme gjelder for ansatte som ønsker å regulere temperaturen på eget kontor. Med Evolo Toppsystem er det enkelt å gi dem denne begrensede tilgangen.

En svært lønnsom investering


Ved å få oversikt og kontroll med Evolo avdekket x5 elektro et betydelig overforbruk i deler av bygget.

«Ved å foreta noen små justeringer og utbedring av feil med styring av varme og kjøling gikk energiforbruket ned med nesten 40 %»
– Stian Flage, Prosjektleder hos x5 Elektro AS

A12 er et bygg på over 6 000 kvm. Energi utgjør derfor en betydelig kostnad for leietakerne.

Dette er et ekstremtilfelle, men vi har sett lignende før, sier Stian. Dette viser bare at man kan komme langt med å få oversikt og revurdere energiløsningene i eksisterende bygg.

Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien