Ny funksjon - Maksvokter

Heljar Suhr Mjøen
23.8.2023

Vi lanserte nylig en maksvokter-funksjon, som begrenser effektuttaket i bygg.

Hvorfor er dette viktig? Strømselskapene fakturerer i mange tilfeller effektuttaket per hele time. Maksvokteren jobber proaktivt for å holde timesverdiene under disse fastsatte grensene, noe som kan få betydelige utslag på strømregningen.

Hva gjør maksvokteren?


Når maksvokteren er aktiv, vil den overvåke forbruket kontinuerlig. Hvis den ser at det nåværende effektuttaket vil føre til at forbruket for den gjeldende timen blir høyere enn den tillate verdien, begynner den å koble ut driftselementer som er mindre viktige.

Hvordan fungerer det i praksis?


Anta at du eier en stor kontorbygning. Et typisk arbeidsmiljø har mange enheter som trekker strøm gjennom dagen: lys, varme, ventilasjonsanlegg osv. Alle disse enhetene bidrar til det totale effektuttaket.

På en spesielt travel dag, med alle kontorer fulle og alle systemer i full drift, begynner effektuttaket å nærme seg den innstilte grenseverdien. Det er da maksvokteren slår inn.

Maksvokteren, som kontinuerlig overvåker forbruket, begynner å registrere en potensiell overskridelse av grenseverdien. Den går derfor i gang med å begrense effektuttaket, basert på en fastsatt prioriteringsliste.

Først ser den på "lastene" - det vil si de ulike enhetene og systemene som bruker strøm - og begynner å koble fra de som er definert som minst kritiske. Kanskje starter den med å redusere belysningen i deler av bygningen.

Dersom effektuttaket fortsatt er for høyt, vil maksvokteren koble ut mer energikrevende laster. Dette kan for eksempel være å slå av varmtvannsberederen i kantinen når det ikke er rushtid, eller skru ned ventilasjonen i deler av bygningen.

Når effektuttaket faller tilbake under den innstilte grensen, vil maksvokteren begynne gjeninnkoblingsprosessen, ved å koble til lastene som har vært lengst utkoblet først. Slik sørger maksvokteren for at strømforbruket ditt forblir innenfor akseptable grenser, uten at det går på bekostning av bygningens funksjonalitet eller komfort.

Gjennom slik intelligent og effektiv styring av energiforbruket kan du spare betydelige beløp på strømregningen.

Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien