Nattsenking: Et effektivt tiltak

Heljar Suhr Mjøen
6.10.2023

Oppvarming/kjøling og ventilasjon står for en betydelig del av energiforbruket i bygninger.

Basert på bygningens design, plassering og funksjon, vil denne prosentandelen gjerne variere fra 50 til 70 %. Dette tallet blir enda høyere jo lengre nord du kommer, hvor kaldere temperaturer krever mer oppvarming for å opprettholde et behagelig inneklima.

Men hva om det var en måte å redusere dette forbruket på uten å gå på akkord med komfort?

Det er her nattsenking kommer inn i bildet.

Hva er nattsenking?


Nattsenking går ut på å redusere energiforbruket ved å senke temperaturen og skru av ventilasjonen når en bygning ikke er i bruk. Logikken er enkel: Hvorfor skal en bygning holde på det samme inneklimaet hele døgnet, når den likevel står tom store deler av tiden?

Eksempel på en ukekalender hvor det er satt opp nattsenking. Her slår ventilasjonen seg av mellom kl. 20:00 - 08:00.

  • Energibesparelser: Ved å senke temperaturen og redusere ventilasjonen deler av døgnet kan energiforbruket og dermed strømregningen reduseres betydelig.
  • Forlenger levetiden på HVAC-utstyr: Ved å redusere belastningen på varme- og ventilasjonssystemer, kan man forlenge levetiden på utstyret.
  • Miljøvennlig: Lavere energiforbruk betyr lavere karbonavtrykk, noe som er gunstig for miljøet og bidrar til at bygninger oppfyller grønne sertifiseringsstandarder.


Nattsenking med Evolo Toppsystem


Med Evolo Toppsystem er det enkelt å sette opp nattsenking. Løsningen kan tilpasses enhver bygning og ulike bruksmønstre.

I praksis settes det opp en kalender i toppsystemet, hvor nattsenkingen styres basert på en tidsplan som du definerer. Det betyr at systemet automatisk justerer temperaturen/ventilasjonen i bygningen ned til et lavere nivå om natten og/eller i helgene, basert på de tidspunktene som er satt opp i kalenderen.

Gjennom appen kan brukerne administrere det hele, og for eksempel gjøre unntak fra kalenderen eller manuelt overstyre nattsenkingen ved behov.

Lønnsom investering


Nattsenking er et enkelt tiltak som kan gi overraskende stor gevinst i form av redusert strømregning. Gitt de betydelige energibesparelsene som kan oppnås, kan en investering i Evolo Toppsystem betale seg veldig raskt.

Med Evolo vil det også være mulig å dokumentere denne besparelsen gjennom EOS-systemet.

Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien