Kan jeg få Evolo Toppsystem i mitt bygg?

Heljar Suhr Mjøen
4.1.2023

Mange byggeiere kontakter oss og lurer på om vi kan levere Evolo Toppsystem til deres bygg. Svaret er nesten alltid Ja, men det må skje gjennom en av våre samarbeidspartnere. Vi leverer nemlig ikke toppsystemet direkte til byggeier, men via elektroinstallatører som har tillatelse til å gjøre elektrisk arbeid i Norge.

Tett samarbeid med elektroinstallatører


Ved å samarbeide med elektroinstallatørene drar vi nytte av hverandres styrker og kompetanse. Dette gjør at vi samlet kan tilby en bedre tjeneste til deg som kunde, enn det vi ville ha klart alene.

Våre partnere er faglærte håndverkere som er spesialiserte på å installere og vedlikeholde elektriske installasjoner. Dessuten er de eksperter på Evolo Toppsystem.

Vi i Evolo Technologies er gode på å utvikle og drifte programvare, og derfor holder vi oss til det. Sammen har vi og installatør et klart mål om å levere den beste løsningen og gjøre deg som kunde fornøyd.

Leveransen i praksis


Etter at vi har snakket med en av våre sertifiserte partnere, vil denne installatøren ta kontakt med kunden, og:

  1. Identifisere kundens behov og ønsker. Dette innebærer å samle inn informasjon om bygget, samt avgjøre hvilke rom og funksjoner som skal inkluderes i toppsystemet.
  2. Planlegge den fysiske installasjonen. Dette inkluderer å bestemme hvordan kabelkanalene skal legges, hvilke rom som skal ha hvilke enheter, og hvordan enhetene skal kobles sammen.
  3. Legge kabler og installere fysiske komponenter som sensorer, aktuatorer og kontrollenheter.
  4. Konfigurere toppsystemet, programmere enhetene og definere hvordan de skal fungere sammen.
  5. Teste anlegget for å sikre at alt fungerer som planlagt og gjøre eventuelle justeringer.
  6. Gi kunden nødvendig opplæring for å sikre best mulig utbytte av tjenesten.

Når alt er på plass, vil kunden enkelt kunne kontrollere og administrere bygget sitt rett fra mobilen eller skrivebordet.

Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien