Energioppfølging lønner seg

Heljar Suhr Mjøen
3.1.2023

Hvis du eier eller drifter et bygg, vet du at det er viktig å holde driftskostnadene så lave som mulig. Samtidig ønsker du sikkert å bidra til et mer bærekraftig samfunn, og å skape en god arbeidsplass for dine ansatte. En måte å oppnå alle disse målene på, er ved å investere i et energioppfølgingssystem.

Et kraftig verktøy


Et energioppfølgingsystem, også kalt EOS, er et verktøy som hjelper deg med å overvåke, analysere og redusere energiforbruk i bygg. Systemet består av sensorer, måleutstyr og programvare som samler inn data om energiforbruket og presenterer dette på en oversiktlig måte.

Det gjør det enklere å identifisere muligheter for effektivisering og sette inn tiltak for å redusere forbruket og dermed spare penger på strømregningen.

Økt trivsel


Men det er ikke bare økonomiske fordeler ved å investere i et energioppfølgingsystem. Et mer energieffektivt bygg kan også bidra til økt trivsel. Ved å sørge for et godt inneklima, det være seg behagelig temperatur, god luftkvalitet og nok lys, kan du bidra til å skape et bedre arbeidsmiljø. Det fører gjerne til økt produktivitet og tilfredshet blant de som jobber i bygget.

I tillegg til å være bra for lommeboken, helse og trivsel vil et energioppfølgingssystem også være bra for miljøet som helhet, samt ditt omdømme som byggeier. Mange setter pris på bedrifter som tar ansvar for sin miljøpåvirkning og viser at de bryr seg om bærekraft. Det vil derfor styrke bedriftens troverdighet overfor kunder, ansatte og samfunnet for øvrig.

En billig investering


Det trenger heller ikke å koste all verden. Prisen på å investere i et energioppfølgingssystem avhenger av flere faktorer, men det finnes løsninger for alle budsjetter. Mange vil nok oppleve at de får mye for pengene. Det finnes også en rekke offentlige støtteordninger som kan hjelpe deg med å finansiere en slik investering.

Alt i alt er det mange gode grunner til å investere i et energioppfølgingssystem. Gjennom å redusere driftskostnadene, øke trivselen for de som jobber i bygget og styrke bedriftens omdømme, vil investeringen kunne lønne seg på mange måter.

Så hva venter du på? Ta det første skrittet mot en mer energieffektiv og bærekraftig fremtid i dag - se hvordan vårt EOS kan forbedre din bedrifts økonomi og hverdag.

Evolo Toppsystem inkluderer et komplett energioppfølgingsystem som egner seg svært godt for små til mellomstore bygg. Vi leverer til blant annet skoler, barnehager, hoteller, næringsbygg og institusjoner.

Evolo Technologies AS, Alle rettigheter reservert. Organisasjonsnummer: 919 911 549
Utviklet av Mediaveien